B-VCA of VOL VCA

Informatie en doel

Een basis VCA of VOL-VCA (Veiligheid Checklist Aannemers) is bestemd voor medewerkers en ZZP’ers die op risicovolle werkplekken werkzaam zijn of bouwterreinen betreden. Het diploma is vaak verplicht voor medewerkers van aannemers en/of technische beroepen. ZZP’ers wordt sterk geadviseerd over het VOL-VCA certificaat te beschikken.
Voor advies en/of vragen kunt u kosteloos contact opnemen met een van onze adviseurs.

Duur

De B-VCA of VOL-VCA bestaat uit 1 lesdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Op verzoek kan de cursus ook in de avond of in het weekend worden georganiseerd.

Certificering

Cursisten ontvangen het VCA certificaat en een VCA pas die worden uitgegeven door het keurmerkinstituut NIBHV te Rotterdam. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

Kwaliteit

Wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit van de VCA cursussen onafhankelijk getoetst wordt door een extern keurmerkinstituut. MEDCH Consultancy & Education is aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening te Rotterdam (kortweg: NIBHV). Het NIBHV toetst periodiek of ons kantoor en onze docenten voldoen aan de eisen van het keurmerk.

De cursussen worden afgesloten met een multiple choice examen van het keurmerkinstituut NIBHV. Het NIBHV bewaakt, als onafhankelijke derde, de kwaliteit van onze opleidingen.

Op de website van het NIBHV kunt u controleren of een opleider over het NIBHV-keurmerk beschikt (www.nibhv.nl).

Programma

De VCA opleidingen bestaan uit volgende onderdelen:

B-VCA

 • Wet- en regelgeving VGM (veiligheid, gezondheid en milieu)
 • Gevaren en ongevallen op de werkplek
 • Procedures
 • Branden en explosies
 • Gevaarlijke stoffen risico’s en preventieve maatregelen
 • Hulpmiddelen (tillen, risico’s, gereedschappen)
 • Vermindering risico’s op gezondheidsschade
 • PBM persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Speciale werkzaamheden (plan voorbereiding/ risico inschatting
 • Werken met elektriciteit
 • Toetsen en case

VOL-VCA

 • Wet- en regelgeving (Nederland en Europa)
 • Organiseren van voorzorgsmaatregelen rondom risicovolle taken
 • Herkennen van onveilige situaties/handelingen
 • Organiseren van tool box meetings
 • Kennis van bedrijfsnoodplan, bedrijfscertificering

Kosten

De B-VCA of VOL-VCA cursus bedraagt € 195,00 p.p. excl. btw.

 

Samengevat

Duur:1 lesdag van 8 uur met theorie en oefenexamens
Catering:lunch, koffie en thee
Materiaal:handboek B-VCA of VOL-VCA en oefenexamens
Toetsing:multiple choice toets
Certificering:VCA certificaat en VCA pas
Kwaliteit:NIBHV keurmerk met registratie in landelijk register
Programma:Zie VCA handboek
Kosten:€ 195,00 p.p. excl. btw.