EHBO basiscursus

Informatie en doel EHBO basiscursus

De EHBO basiscursus is bestemd voor personen die geen of beperkte kennis en ervaring hebben op het gebied van eerstehulpverlening. Voor sommige organisaties is het bezit van een diploma Oranje Kruis een vereiste. Wij vinden ongeacht of dit voor uw werk(gever) verplicht is van belang dat voldoende burgers beschikken over basis EHBO-vaardigheden. In een werkomgeving is de werkgever verantwoordelijk echter daarbuiten bent u op uw eigen kennis en vaardigheden aangewezen. Een incident, ongeval en/of calamiteit kan altijd en overal plaatsvinden en dan is het van belang dat u weet hoe u moet handelen.

Onze docenten zullen u tijdens de cursus goed voorbereiden op het praktijkexamen middels verschillende theoretische- en praktijkoefeningen. Tijdens de opleiding zult u verschillende scenario’s doorlopen met oefenslachtoffers ook wel lotussen genoemd. De lotussen zijn opgeleid in het ensceneren van ongevallen en/of verwondingen. Op het praktijkexamens zal door het exameninstituut ook een lotus ingezet worden. Voor advies en/of vragen kunt contact opnemen met een van onze adviseurs.

Duur EHBO basiscursus

De EHBO opleiding volgens de richtlijnen van Het Oranje Kuis bestaat uit drie lesdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur. Op verzoek kan de cursus ook in de avond of in het weekend worden georganiseerd. In overleg is het mogelijk de cursus te verdelen over meerdere dagdelen.

Certificering EHBO basiscursus

Cursisten ontvangen een officieel Oranje Kruis diploma en een EHBO pas die worden uitgegeven door het keurmerkinstituut Het Oranje Kruis te Den Haag. Het diploma heeft een geldigheidsduur van 2 jaren. Voor de geldigheid van het diploma is het vereist dat jaarlijks uw vaardigheden en competenties getraind worden bij een erkend opleidingsinstituut.

Kwaliteit EHBO basiscursus

Wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit van EHBO cursus onafhankelijk getoetst wordt door een extern keurmerkinstituut. MEDCH Consultancy & Education is aangesloten bij het Oranje Kruis te Den Haag. Het Oranje Kruis toetst periodiek of ons kantoor en onze docenten voldoen aan de eisen van het keurmerk.

De EHBO cursus wordt afgesloten met een praktijktoets van het keurmerkinstituut Het Oranje Kruis. Het Oranje Kruis bewaakt, als onafhankelijke derde, de kwaliteit van onze opleidingen.

Via deze link kunt u controleren of een opleider is aangesloten bij het Oranje Kruis.

Programma EHBO basiscursus

De EHBO basisopleiding is verdeeld over drie dagen waarbij op de eerste twee dagen de theorie uit het cursusboek wordt behandeld en verschillende competenties in de praktijk worden geoefend. Het laatste dagdeel staat in het teken van het voorbereiden op het praktijkexamen. Tijdens het examen zal een externe examinator in samenwerking met een lotus bij u een praktijkexamens afnemen. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

Wet- en regelgeving EHBO hulpverlening

Gevaren en veiligheid hulpverlener en slachtoffer

Eerstehulpverlening

Beroerte/TIA en hartinfarct

Brandwonden, epilepsie en diabetes

Botbreuken, stabilisatie en (niet-) ernstige verwondingen

Reanimatie en toepassing verschillende typen AED’s

Verslikking en bewusteloosheid

Verbandmiddelen toepassen

1-1-2 procedure inzetten

EHBO koffer inhoud en het toepassen van materialen

Kosten EHBO basiscursus

Op aanvraag

Samengevat

Duur:3 lesdagen van 7 uur met theorie en praktijkoefeningen
Catering:lunch, koffie en thee
Materiaal:handboek EHBO Oranje Kruis, inzet lotus en overige lesmaterialen
Toetsing:Praktijkexamen met lotus
Certificering:Oranje Kruis diploma en EHBO pas (geldigheid 2 jaar)
Kwaliteit:Oranje Kruis en een landelijke registratie
Programma:zie handboek Oranje Kruis
Kosten:Op aanvraag