Reanimatie & AED cursus

Informatie en doel Reanimatie & AED cursus

Een Reanimatie & AED cursus is bestemd voor personen die geen of beperkte voorkennis hebben op het gebied van reanimeren en het toepassen van de AED.

Jaarlijks vinden in Nederland ongeveer 15.000 onwel wordingen plaats. Personen die opgeleid zijn voor reanimatie-AED kunnen levensreddend optreden voordat professioneel hulpdiensten ter plaatse zijn. Inmiddels zijn op veel plaatsen in Nederland maar ook in het buitenland AED’s beschikbaar. Vele bedrijven beschikken over een AED en daarnaast zijn steeds AED’s publiekelijk toegankelijk gemaakt voor noodgevallen. In Nederland zijn naar schatting zo’n 180.000 AED’s aanwezig.

In de reanimatierichtlijnen wordt een onderscheid gemaakt tussen het reanimeren van volwassenen en kinderen.

  • Reanimatie en AED ook wel aangeduid als: BLS-AED (Basic Life Support)
  • Kinderreanimatie en AED ook wel aangeduid als: PBLS-AED (Pediatric Basic Life Support)

Voor advies en/of vragen kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.

Duur Reanimatie & AED cursus

De Reanimatie & AED cursus bestaat uit 1 dagdeel van 4 uren. Op verzoek kan de cursus ook in de avond of in het weekend worden georganiseerd.

Certificering Reanimatie & AED cursus

Cursisten ontvangen een ERC/NRR certificaat dat wordt uitgegeven door het keurmerkinstituut ERC te Niel (België). Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 2 jaar.

Kwaliteit Reanimatie & AED cursus

Wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit van de reanimatie-AED trainingen onafhankelijk getoetst worden door een extern keurmerkinstituut. MEDCH Consultancy & Education is aangesloten bij de samenwerking tussen het European Resuscitation Council (kortweg: ERC) te Niel (België) en de Nederlandse Reanimatie Raad (kortweg: NRR) te Den Haag. Het ERC en de NRR toetsen periodiek of ons kantoor en onze docenten voldoen aan de eisen van het keurmerk.

De cursussen worden afgesloten met een praktijktoets die wordt afgenomen door een bevoegde docent van ons kantoor. De ERC en de NRR bewaken, als onafhankelijke derden, de kwaliteit van onze opleidingen.

Programma Reanimatie & AED cursus

De reanimatie opleidingen bestaan uit volgende onderdelen:

  • Theoretisch achtergrond hartinfarct en/of hartfalen
  • Reanimatierichtlijnen volwassen en/of kinderen
  • Praktijkoefeningen reanimeren en/of toepassing AED

Kosten Reanimatie & AED cursus

Op aanvraag

Samengevat

Duur:1 dagdeel van 4 uur met theorie en praktijkoefeningen
Catering:koffie en thee
Materiaal:diverse lesmaterialen
Toetsing:praktijkexamen
Certificering:ERC/NRR certificaat
Kwaliteit:ERC/NRR keurmerk
Programma:theorie en praktijkoefeningen
Kosten:Op aanvraag