BHV E-learning

Informatie en doel BHV E-learning

Een BHV E-learning basiscursus (bedrijfshulpverleningscursus) is bestemd voor medewerkers die geen of beperkte kennis en ervaring hebben op het gebied van bedrijfshulpverlening. Een voordeel van E-learning is dat het theoretische gedeelte op elk gewenst moment door de deelnemer(s) voorbereid kan worden.

Werkgevers dienen conform de Arbowet te zorgen voor een adequate BHV-organisatie. Ondanks voorzorgsmaatregelen om ongevallen en/of risico’s te voorkomen kunnen altijd incidenten en/of calamiteiten plaatsvinden.

Een organisatie dient over bedrijfshulpverleners te beschikken die competent zijn en daardoor kunnen optreden bij een ongeval en/of calamiteit. De bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om te handelen totdat de gealarmeerde hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie aanwezig zijn. Het aantal bedrijfshulpverleners is sterk afhankelijk van de grootte van uw organisatie en de specifieke bedrijfsrisico’s.

Onze docenten besteden aandacht aan RI&E en uw specifieke bedrijfsrisico’s. De veiligheid van uw werknemers en bezoekers is immers van groot belang. Voor advies en/of vragen over uw BHV-organisatie kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.

Duur BHV E-learning

De BHV E-learning basiscursus bestaat uit één lesdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Op verzoek kan de cursus ook in de avond of in het weekend worden georganiseerd.

Certificering BHV E-learning

Cursisten ontvangen het BHV certificaat en een BHV pas die worden uitgegeven door het keurmerkinstituut NIBHV te Rotterdam. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van een jaar.

Kwaliteit BHV E-learning

Wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit van de BHV E-learning basiscursus onafhankelijk getoetst wordt door een extern keurmerkinstituut. MEDCH Consultancy & Education is aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening te Rotterdam (kortweg: NIBHV). Het NIBHV toetst periodiek of ons kantoor en onze docenten voldoen aan de eisen van het keurmerk.

De BHV basiscursus wordt afgesloten met een praktijktoets en multiple choice examen van het keurmerkinstituut NIBHV (www.nibhv.nl). Het NIBHV bewaakt, als onafhankelijke derde, de kwaliteit van onze opleidingen.

Op de website van het van het NIBHV kunt u nazien welke opleiders over het keurmerk beschikken.

Programma BHV E-learning

De BHV basiscursus bestaat uit vier onderdelen: spoedeisende ehbo, niet-spoedeisende ehbo, brandbestrijding en ontruiming. U behaalt in uw eigen tempo de theorie deel certificaten.

De praktijk dag wordt ingevuld met EHBO- en brandblusoefeningen en de dag wordt afgesloten met een multiple choice toets.

Kosten BHV E-learning

Op aanvraag

Samengevat

Duur:1 lesdag van 8 uur met praktijkoefeningen en ongeveer 8 uren zelfstudie
Catering:lunch, koffie en thee
Materiaal:handboek BHV en overige lesmaterialen
Toetsing:vier deelcertificaten via E-learning en een praktijktoets en multiple choice toets
Certificering:BHV-certificaat en BHV-pas
Kwaliteit:NIBHV keurmerk met registratie in landelijk register
Programma:Eerste hulpverlening (niet-)spoedeisend, brandbestrijding en ontruiming
Kosten:Op aanvraag