BHV basis cursus

Informatie en doel BHV basiscursus

Een BHV basiscursus (bedrijfshulpverleningscursus) is bestemd voor medewerkers die geen of beperkte kennis en ervaring hebben op het gebied van bedrijfshulpverlening. Werkgevers dienen conform de Arbowet te zorgen voor een adequate BHV-organisatie. Ondanks voorzorgsmaatregelen om ongevallen en/of risico’s te voorkomen kunnen altijd incidenten en/of calamiteiten plaatsvinden.

Een organisatie dient over bedrijfshulpverleners te beschikken die competent zijn en adequaat kunnen optreden bij een ongeval en/of calamiteit. De bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om te handelen totdat de gealarmeerde hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en/of politie aanwezig zijn. Het aantal bedrijfshulpverleners waarover uw organisatie dient te beschikken is sterk afhankelijk van de grootte van uw organisatie en de specifieke bedrijfsrisico’s. 

Onze docenten besteden aandacht aan de RI&E en uw specifieke bedrijfsrisico’s. De veiligheid van uw werknemers en bezoekers is immers van groot belang. Voor advies en/of vragen over uw BHV-organisatie kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.

Duur BHV basiscursus

De BHV-basiscursus bestaat uit twee lesdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur. Op verzoek kan de cursus ook in de avond of in het weekend worden georganiseerd.

Certificering BHV basiscursus

Cursisten ontvangen het BHV-certificaat en een BHV pas die worden uitgegeven door het keurmerkinstituut NIBHV te Rotterdam. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van een jaar.

Kwaliteit BHV basiscursus

Wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit van de BHV-cursus onafhankelijk getoetst wordt door een extern keurmerkinstituut. MEDCH Consultancy & Education is aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening te Rotterdam (kortweg: NIBHV). Het NIBHV toetst periodiek of ons kantoor en onze docenten voldoen aan de eisen van het keurmerk.

De BHV basiscursus wordt afgesloten met een praktijktoets en multiple choice examen van het keurmerkinstituut NIBHV (www.nibhv.nl). Het NIBHV bewaakt, als onafhankelijke derde, de kwaliteit van onze opleidingen.

Op de website van het van het NIBHV kunt u nazien welke opleiders over het keurmerk beschikken.

Programma BHV basiscursus

De BHV basiscursus bestaat uit vier onderdelen namelijk: spoedeisende eerste hulpverlening, niet-spoedeisende eerste hulpverlening, brandbestrijding en ontruiming. Het programma bestaat uit verschillende praktijkoefeningen die worden afgewisseld met theorie.

BHV basiscursus – dag 1 – Eerste hulpverlening (niet-) spoedeisend

Wettelijke taken BHV’ers

Reanimatie en toepassing verschillende typen AED’s

Beroerte/TIA en hartinfarct

Algemene EHBO-vaardigheden

BHV basiscursus – dag 2 – Brandbestrijding en ontruiming

Theorie brand en ontruimen

Blussen met verschillende blusmiddelen

Communicatie tijdens calamiteit

Ontruimingsoefening

Kosten BHV basiscursus

Op aanvraag

Samengevat

Duur:2 lesdagen van 8 uur met theorie en praktijkoefeningen
Catering:lunch, koffie en thee
Materiaal:handboek BHV en overige lesmaterialen
Toetsing:praktijktoets en multiple choice toets
Certificering:BHV-certificaat en BHV-pas
Kwaliteit:NIBHV keurmerk met registratie in landelijk register
Programma:Eerste hulpverlening (niet-)spoedeisend, brandbestrijding en ontruiming
Kosten:Op aanvraag