BHV Ploegleider

Informatie en doel 

Een ploegleider BHV is bestemd voor medewerkers die reeds over een BHV-basisdiploma beschikken. Een ploegleider wordt getraind en opgeleid om leiding te geven aan een BHV-ploeg. Tijdens de cursus zullen de deelnemers getraind worden aan de hand van verschillende praktijkscenario’s die zijn gericht op uw bedrijfsrisico’s.

Ploegleiders of BHV-coördinatoren geven leiding aan de BHV-organisatie tijdens een calamiteit.

In deze opleiding wordt aandacht gegeven aan het leidinggevend aspect en het aansturen van de verschillende BHV-ploegen. Centraal onderdeel is communicatie en het coördineren van alle noodzakelijke acties tijdens een calamiteit.

Onze docenten besteden aandacht aan de RI&E en uw specifieke bedrijfsrisico’s. Voor advies en/of vragen over uw BHV-organisatie kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.

Duur cursus

De BHV-ploegleiderscursus bestaat uit twee lesdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur. Op verzoek kan de cursus ook in de avond of in het weekend worden georganiseerd.

Certificering

Cursisten ontvangen het BHV-ploegleiderscertificaat en een ploegleiderspas die worden uitgegeven door het keurmerkinstituut NIBHV te Rotterdam. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van een jaar.

Kwaliteit

Wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit van de ploegleiderscursus onafhankelijk getoetst wordt door een extern keurmerkinstituut. MEDCH Consultancy & Education is aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening te Rotterdam (kortweg: NIBHV). Het NIBHV toetst periodiek of ons kantoor en onze docenten voldoen aan de eisen van het keurmerk.

De ploegleiderscursus wordt afgesloten met een praktijktoets van het keurmerkinstituut NIBHV. Het NIBHV bewaakt, als onafhankelijke derde, de kwaliteit van onze opleidingen.

Programma

De ploegleider BHV-cursus is specifiek gericht op het leidinggeven aan het BHV-team. Verder is de communicatie tijdens een calamiteit een belangrijk aspect. Het programma bestaat uit verschillende praktijkoefeningen die worden afgewisseld met theorie.

Ploegleider BHV – dag 1

  • Wet- en regelgeving
  • Leidinggeven aan de BHV-organisatie
  • Het oefenen en kunnen toepassen van de calamiteiten procedures
  • Oefenen met BHV-ploegen
  • Algemene management principes
  • Beheersplan kunnen opstellen van BHV-materialen

Ploegleider BHV – dag 2

  • Praktijkoefeningen
  • Leidinggeven in de praktijk
  • Communicatie tijdens calamiteit
  • Ontruimings-scenario oefeningen

Kosten

De ploegleider BHV bedraagt € 350,- p.p. excl. btw.

Samengevat

Duur:2 lesdagen van 8 uur met theorie en praktijkoefeningen
Catering:lunch, koffie en thee
Materiaal:handboek BHV en overige lesmaterialen
Toetsing:praktijktoets en multiple choice toets
Certificering:BHV ploegleiderscertificaat en BHV ploegleiderspas
Kwaliteit:NIBHV keurmerk met registratie in landelijk register
Programma:Leidinggeven en communiceren
Kosten:€ 350,- p.p. excl. btw.