Iemand die struikelt over een rondslingerende pallet, een collega die klem komt te zitten tussen een pers of een medewerker die een stroomstoot krijgt tijdens het plaatsen van zonnepanelen. Elke dag vinden er ongevallen op de werkvloer plaats. Erg voor de slachtoffers maar ook voor de bedrijven waar ze plaatsvinden. Bedrijfsongevallen gaan meestal gepaard met hoge kosten. De bedrijfshulpverlener is er voor de slachtoffers na het ongeval totdat de professionele hulpdiensten arriveren. Zou het niet mogelijk zijn dat uw BHV-organisatie meer doet aan preventie?

Aandacht op preventie

De BHV’ers zijn opgeleid om eerste hulp te bieden, een beginnende brand te blussen en/of om een pand te ontruimen. Door tijdens herhalingscursussen meer tijd te besteden aan ‘preventie’ kan het aantal arbeidsongevallen gereduceerd worden. Zijn uw BHV’ers op de hoogte van de Risico Inventarisatie & Evaluatie zodat in samenspraak met het management de bedrijfsrisico’s teruggebracht kunnen worden?

Bewustwording

Veiligheid en gezondheid op het werk is van ons allemaal. Het creëren van bewustzijn is dus belangrijk voor alle medewerkers. Organiseer bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse Dag van de BHV een speciale ‘veiligheidsdag’ voor het gehele bedrijf.

Actie & Reactie

Vraag eens rond in het bedrijf of er onveilige situaties zijn en je hebt zo een hele lijst die je af kunt werken. Die ene stekker die al maanden beschadigd is. Dat rare opstapje net voor de trap of een oneffenheid in de vloer. Het zijn zaken die wel gezien worden maar vaak niet opgelost worden. De melding gaat van afdeling naar afdeling en vervolgens blijft het ergens liggen. Mensen raken eraan gewend of zeggen ‘het gaat al jaren goed’. Dat klinkt als het accepteren van de gevolgen in plaats van het oplossen van de problemen en dus de risico’s en dat kan niet de bedoeling zijn.

Controle over veiligheid

Door iedereen bewust te maken van de risico’s en het belang van veiligheid zal het veiligheidsbewustzijn vergroot worden. Mensen positief beïnvloeden zorgt ervoor dat ze hun gedrag aanpassen. Met een veiligheidsdag voor alle medewerkers en meer focus op preventie en risico’s zal men dagelijks bewuster aan de slag gaan met het continue verbeteren van hun eigen veiligheid, die van hun collega’s en eventuele klanten.
Onze instructeurs hebben ruime ervaring en kunnen uw medewerkers hierin adviseren en begeleiden.