BHV herhalingscursus

Informatie en doel BHV herhalingscursus

Een BHV herhalingscursus is bestemd voor medewerkers die reeds een BHV basiscursus hebben gevolgd. In de jaarlijkse herhalingscursus worden de theorie en praktijkoefeningen herhaald zodat kennis en vaardigheden up-to-date blijven. Het is belangrijk dat opgeleide bedrijfshulpverleners adequaat optreden ingeval van een ongeval en/of calamiteit.

Onze docenten zullen de BHV’ers tijdens de herhalingscursus specifiek trainen in de voor uw organisatie specifieke bedrijfsrisico’s. Gezamenlijk met uw bedrijfshulpverleners zorgen wij ervoor dat uw organisatie blijft beschikken over een adequate BHV-organisatie. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kunnen altijd ongevallen en/of calamiteiten plaatsvinden.

Het is van belang dat uw organisatie voldoende bedrijfshulpverleners beschikbaar heeft die kunnen optreden bij een ongeval en/of calamiteit. De bedrijfshulpverleners dragen bij aan een ordelijke ontruiming, verlenen van eerste hulp en het blussen van beginnende branden tot hulpdiensten zoals ambulance en brandweer aanwezig zijn.

In de BHV herhalingscursus wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan uw bedrijfsgerelateerde risico’s. Vanuit onze praktijkervaring blijkt dat veel opleiders een standaardprogramma aanbieden dat onvoldoende gericht is op uw specifieke bedrijfsrisico’s. Voor informatie en/of advies kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.

Duur BHV herhalingscursus

De BHV herhalingscursus bestaat uit een lesdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Op verzoek kan de cursus ook in de avond of in het weekend worden georganiseerd.

Certificering BHV herhalingscursus

Cursisten ontvangen het BHV certificaat en een BHV pas die worden uitgegeven door het keurmerkinstituut NIBHV te Rotterdam. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van een jaar.

Kwaliteit BHV herhalingscursus

Wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit van de BHV herhalingscursus onafhankelijk getoetst wordt door een extern keurmerkinstituut. MEDCH Consultancy & Education is aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening te Rotterdam (kortweg: NIBHV). Het NIBHV toetst periodiek of ons kantoor en onze docenten voldoen aan de eisen van het keurmerk.

Voor de BHV herhalingscursus hoeft geen examen afgelegd te worden. Onze docenten beoordelen of uw bedrijfshulpverleners beschikken over voldoende theoretische kennis en praktijkvaardigheden. Het NIBHV bewaakt, als onafhankelijke derde, de kwaliteit van onze BHV opleidingen (voor verdere details zie: www.nibhv.nl).

Op de website van het van het NIBHV kunt u nazien welke opleiders over het keurmerk beschikken.

Programma BHV herhalingscursus

De BHV herhalingscursus bestaat uit twee dagdelen met herhalingsoefeningen vanuit de basiscursus. De cursusdag duurt van 09.00 uur tot 17.00 uur. Het dagprogramma bestaat uit praktijkoefeningen en een theoretisch gedeelte.   

BHV herhalingscursus

  • EHBO
  • Reanimatie en toepassing verschillende typen AED’s
  • Brand en ontruiming
  • Communicatie tijdens calamiteiten

Kosten BHV herhalingscursus

Op aanvraag

Samengevat

Duur:1 lesdag van 8 uur met theorie en praktijkoefeningen
Catering:lunch, koffie en thee
Materiaal:overige lesmaterialen
Toetsing:praktijktoets
Certificering:BHV-certificaat en BHV-pas
Kwaliteit:NIBHV keurmerk met registratie in landelijk register
Programma:Herhaling EHBO, brand en ontruiming
Kosten:Op aanvraag