EHBO herhalingscursus

Informatie en doel EHBO herhalingscursus

De EHBO herhalingscursus is bestemd voor personen die reeds een EHBO basisopleiding hebben gevolgd. In de herhalingscursus worden de theorie en praktijkoefeningen herhaald zodat kennis en vaardigheden up-to-date blijven.

Het basisdiploma is twee jaar geldig onder de voorwaarde dat jaarlijks een aantal vaardigheden geoefend en getoetst worden. Opleidingscentra dienen volgens de voorwaarden van Het Oranje Kruis bij te houden welke cursisten jaarlijks hun vaardigheden opfrissen in een herhalingscursus. Een voorbeeld van een belangrijk onderdeel dat jaarlijks geoefend moet worden is reanimeren en de toepassing van de AED. Voor advies en/of vragen kunt contact opnemen met een van onze adviseurs.

Duur EHBO herhalingscursus

De EHBO herhalingscursus bestaat uit een lesdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Op verzoek kan de cursus ook in de avond of in het weekend worden georganiseerd.

Certificering EHBO herhalingscursus

Cursisten ontvangen een EHBO herhalingspas die wordt uitgegeven door het keurmerkinstituut Het Oranje Kruis te Den Haag. Het diploma heeft een geldigheidsduur van 2 jaren.

Kwaliteit EHBO herhalingscursus

Wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit van EHBO herhalingscursus onafhankelijk getoetst wordt door een extern keurmerkinstituut. MEDCH Consultancy & Education is aangesloten bij het Oranje Kruis te Den Haag. Het Oranje Kruis toetst periodiek of ons kantoor en onze docenten voldoen aan de eisen van het keurmerk.

De EHBO herhalingscursus wordt door onze docenten getoetst of u beschikt over adequate EHBO vaardigheden. Het Oranje Kruis bewaakt, als onafhankelijke derde, de kwaliteit van onze opleidingen.

Programma EHBO herhalingscursus

De EHBO herhalingsopleiding bestaat uit een dagdeel van 4 uren met herhalingsoefeningen vanuit de basiscursus. Het dagprogramma bestaat uit praktijkoefeningen en een theoretisch gedeelte. Tijdens de herhalingscursus slechts selectie van onderstaande onderwerpen van de basisopleiding behandeld worden:

 • Wet- en regelgeving EHBO hulpverlening
 • Gevaren en veiligheid hulpverlener en slachtoffer
 • Eerstehulpverlening
 • Beroerte/TIA en hartinfact
 • Brandwonden, epilepsie en diabetes
 • Botbreuken, stabilisatie en (niet-) ernstige verwondingen
 • Reanimatie en toepassing verschillende typen AED’s
 • Verslikking en bewusteloosheid
 • Verbandmiddelen toepassen
 • 1-1-2 procedure inzetten
 • EHBO koffer inhoud en het toepassen van materialen

Kosten EHBO herhalingscursus

Op aanvraag

Samengevat

Duur:1 dagdeel van 4 uur met theorie en praktijkoefeningen
Catering:lunch, koffie en thee
Materiaal:diverse lesmaterialen
Toetsing:uw competenties worden beoordeeld door onze docent
Certificering:EHBO herhalingspas (geldigheid 2 jaar)
Kwaliteit:het Oranje Kruis en een landelijke registratie
Programma:een aantal onderdelen uit het handboek Oranje Kruis
Kosten:Op aanvraag