Hieronder worden enkele tips/adviezen gegeven voor het melden van een calamiteit in Nederland of in het buitenland.

Nederland

Melding met vast toestel

Bij melding 1-1-2 met een vaste telefoon komt u altijd terecht bij de Centrale Post van de betreffende Provincie.

Melding met mobiel

Belt u 1-1-2 met een mobiel dan komt u bij de Koninklijke Landelijke Politiedienst KLPD in Gouda terecht. Zeg dan bijvoorbeeld direct: reanimatie en maak duidelijk dat u de centrale post van de Provincie waar u verblijft nodig heeft. U voorkomt daarmee dat u eerst een heel verhaal houdt, doorverbonden wordt met de centrale van de betreffende Provincie en opnieuw het verhaal moet vertellen.

Enkele adviezen bij een calamiteitenmelding

 • Zorg dat deur van huis of gebouw openstaat, zodat medewerkers van hulpdienst snel naar binnen kunnen
 • Waarschuw buren/omstanders
 • Laat iemand alvast buiten gaan staan/opvangen van ambulance/hulpdienst personeel
 • Zorg dat de lift ingeval van hoogbouw gereed staat
 • Doe knipperlichten van een auto aan die buiten staat, zeker in afgelegen gebieden
 • Doe in de avond of nacht zoveel mogelijk lichten aan binnenshuis
 • Meld duidelijk bijvoorbeeld: Ademhalingsstilstand/reanimatie/betreft volwassene of kind
 • Omschrijving gebouw/adresgegevens/bijzonderheden

ISDN/ADSL/Huiscentrales

Steeds meer huishoudens beschikken over huiscentrales, ISDN of ADSL in verband met het toenemende computergebruik. De meeste van deze voorzieningen worden in de meterkast aangesloten op het 220 volt netwerk. Ingeval van kortsluiting, brand of andere calamiteit dient u er mee rekening te houden dat uw telefoons in huis niet meer functioneren. Een normale analoge ofwel traditionele telefoonlijn functioneert gewoon door in zo’n situatie aangezien deze gevoed wordt met zwakstroom via het KPN netwerk. Bij kortsluiting kan een mobiel dan goed van pas komen.

Buitenland

 • Kijk in ANWB handboek welke “emergency nummers” (noodnummers) in andere landen gelden
 • 1-1-2 is nog niet in alle landen van Europa doorgevoerd
 • In de meeste talen wordt voor reanimeren het Latijnse woord “resuscito” gebruikt, hetgeen “opwekken” betekent
 • Het woord reanimeren is minder gangbaar en soms onbekend
 • Reanimeren vanuit Grieks: Animo, Animus is van leven voorzien, geest, Resuscito is prikkelen, tot leven brengen, opwekken
 • Italie, Spanje, Portugal, Griekenland: Resuscitatio
 • Duitsland: Reanimieren
 • Frankrijk (Franstalige landen): Resusciter of resuscitation (reanimeren of reanimatie)
 • Engelstalige landen: CPR (cardiac pulmonal resuscitation)