De nieuwe reanimatieprocedure wordt hieronder in het kort beschreven:


A
irway          Ademweg controleren & vrijmaken
Circulation     Circulatie
Breathing      Beademen

A. Ademweg

 • Bewustzijn controle door:
  – Aanspreken
  – Schudden aan schouders
 • Ademweg vrijmaken door:
  – Hoofd naar achteren te kantelen
  – Kinlift toe te passen
 • Controle ademhaling door te (10 seconden maximaal)
  – Kijken
  – Luisteren
  – Voelen

Ademhaling niet aanwezig, niet normaal of bij twijfel direct 1-1-2 hulpverlening inschakelen

C. Circulatie

 • 30 massages geven

B.  Beademen

 • 2 beademingen geven

Daarna verder met 30 massages en afwisselen met 2 beademingen

Algemene opmerkingen ten aanzien van Basic Life Support oftewel reanimatie

 • Hulpverleners zonder kennis van kinderreanimatie passen volwassenen procedure ook toe op kinderen
 • Frequentie hartmassage 100 x per minuut (volwassenen en kinderen)
 • Verhouding hartmassage en beademen is 30 : 2
 • Borstkas ongeveer 1/3 deel indrukken bij massage ofwel 4 tot 5 cm bij volwassenen
 • Duur beademing één seconde