De nieuwe reanimatieprocedure wordt hieronder in het kort beschreven:


A
irway          Ademweg controleren & vrijmaken
Circulation     Circulatie
Breathing      Beademen

A. Ademweg

  • Bewustzijn controle door:
    – Aanspreken
    – Schudden aan schouders
  • Ademweg vrijmaken door:
    – Hoofd naar achteren te kantelen
    – Kinlift toe te passen
  • Controle ademhaling door te (10 seconden maximaal)
    – Kijken
    – Luisteren
    – Voelen

Ademhaling niet aanwezig, niet normaal of bij twijfel direct 1-1-2 hulpverlening inschakelen

C. Circulatie

  • 30 massages geven

B.  Beademen

  • 2 beademingen geven

Daarna verder met 30 massages en afwisselen met 2 beademingen

Algemene opmerkingen ten aanzien van Basic Life Support oftewel reanimatie

  • Hulpverleners zonder kennis van kinderreanimatie passen volwassenen procedure ook toe op kinderen
  • Frequentie hartmassage 100 x per minuut (volwassenen en kinderen)
  • Verhouding hartmassage en beademen is 30 : 2
  • Borstkas ongeveer 1/3 deel indrukken bij massage ofwel 4 tot 5 cm bij volwassenen
  • Duur beademing één seconde